บริการประชาชน

มาตรฐานและราคากลางการเจาะน้ำบาดาล

อัตราราคางานต่อหน่วย ฉบับเดือน ธันวาคม 2566

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 4.97 Mb ดาวน์โหลด : 2,653 ครั้ง อ่าน : 2,228 ครั้ง

อัตราราคางานต่อหน่วย ฉบับเดือน ธันวาคม 2565

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 45.46 Mb ดาวน์โหลด : 5,811 ครั้ง อ่าน : 4,006 ครั้ง

อัตราราคางานต่อหน่วย ฉบับเดือน ธันวาคม 2564

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 8.95 Mb ดาวน์โหลด : 3,532 ครั้ง อ่าน : 2,435 ครั้ง

อัตราราคางานต่อหน่วย ฉบับเดือน ธันวาคม 2563

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 9.29 Mb ดาวน์โหลด : 7,009 ครั้ง อ่าน : 5,507 ครั้ง

อัตราราคางานต่อหน่วย ฉบับเดือน ธันวาคม 2562

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 9.09 Mb ดาวน์โหลด : 4,930 ครั้ง อ่าน : 6,382 ครั้ง

จำนวนทั้งหมด 5 รายการ