บริการประชาชน

มาตรฐานและราคากลางการเจาะน้ำบาดาล

อัตราราคางานต่อหน่วย ฉบับเดือน ธันวาคม 2566

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 4.97 Mb ดาวน์โหลด : 2,249 ครั้ง อ่าน : 1,882 ครั้ง

อัตราราคางานต่อหน่วย ฉบับเดือน ธันวาคม 2565

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 45.46 Mb ดาวน์โหลด : 5,784 ครั้ง อ่าน : 3,978 ครั้ง

อัตราราคางานต่อหน่วย ฉบับเดือน ธันวาคม 2564

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 8.95 Mb ดาวน์โหลด : 3,521 ครั้ง อ่าน : 2,411 ครั้ง

อัตราราคางานต่อหน่วย ฉบับเดือน ธันวาคม 2563

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 9.29 Mb ดาวน์โหลด : 6,998 ครั้ง อ่าน : 5,492 ครั้ง

อัตราราคางานต่อหน่วย ฉบับเดือน ธันวาคม 2562

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 9.09 Mb ดาวน์โหลด : 4,917 ครั้ง อ่าน : 6,362 ครั้ง

จำนวนทั้งหมด 5 รายการ