บริการประชาชน

ข้อมูลสถานการณ์น้ำบาดาล

รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำบาดาล พื้นที่ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 43.70 Mb ดาวน์โหลด : 245 ครั้ง อ่าน : 415 ครั้ง

รายงานสถานการณ์น้ำบาดาล ประจำปี พ.ศ. 2565

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 15.95 Mb ดาวน์โหลด : 686 ครั้ง อ่าน : 863 ครั้ง

รายงานสถานการณ์น้ำบาดาลพื้นที่ภาคกลาง

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 2.99 Mb ดาวน์โหลด : 1,159 ครั้ง อ่าน : 1,566 ครั้ง

รายงานสถานการณ์น้ำบาดาล ประจำปี พ.ศ. 2564

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 14.75 Mb ดาวน์โหลด : 3,956 ครั้ง อ่าน : 3,351 ครั้ง

รายงานสถานการณ์น้ำบาดาล ประจำปี พ.ศ. 2563

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.98 Mb ดาวน์โหลด : 1,555 ครั้ง อ่าน : 4,216 ครั้ง

รายงานสถานการณ์น้ำบาดาลประเทศไทยประจำปี พ.ศ. 2562

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 17.46 Mb ดาวน์โหลด : 857 ครั้ง อ่าน : 1,163 ครั้ง

รายงานสถานการณ์น้ำบาดาลประเทศไทยประจำปี พ.ศ. 2561

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 15.91 Mb ดาวน์โหลด : 689 ครั้ง อ่าน : 878 ครั้ง

รายงานสถานการณ์น้ำบาดาลประเทศไทยประจำปี พ.ศ. 2559

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 98.28 Mb ดาวน์โหลด : 1,005 ครั้ง อ่าน : 1,043 ครั้ง

จำนวนทั้งหมด 8 รายการ