บริการประชาชน

ข้อมูลสถานการณ์น้ำบาดาล

รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำบาดาล พื้นที่ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 43.70 Mb ดาวน์โหลด : 127 ครั้ง อ่าน : 265 ครั้ง

รายงานสถานการณ์น้ำบาดาล ประจำปี พ.ศ. 2565

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 15.95 Mb ดาวน์โหลด : 280 ครั้ง อ่าน : 555 ครั้ง

รายงานสถานการณ์น้ำบาดาลพื้นที่ภาคกลาง

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 2.99 Mb ดาวน์โหลด : 1,116 ครั้ง อ่าน : 1,313 ครั้ง

รายงานสถานการณ์น้ำบาดาล ประจำปี พ.ศ. 2564

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 14.75 Mb ดาวน์โหลด : 3,889 ครั้ง อ่าน : 2,351 ครั้ง

รายงานสถานการณ์น้ำบาดาล ประจำปี พ.ศ. 2563

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.98 Mb ดาวน์โหลด : 1,504 ครั้ง อ่าน : 4,129 ครั้ง

รายงานสถานการณ์น้ำบาดาลประเทศไทยประจำปี พ.ศ. 2562

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 17.46 Mb ดาวน์โหลด : 825 ครั้ง อ่าน : 1,130 ครั้ง

รายงานสถานการณ์น้ำบาดาลประเทศไทยประจำปี พ.ศ. 2561

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 15.91 Mb ดาวน์โหลด : 661 ครั้ง อ่าน : 842 ครั้ง

รายงานสถานการณ์น้ำบาดาลประเทศไทยประจำปี พ.ศ. 2559

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 98.28 Mb ดาวน์โหลด : 879 ครั้ง อ่าน : 911 ครั้ง

จำนวนทั้งหมด 8 รายการ