บริการประชาชน

แนวทางการพัฒนาและอนุรักษ์น้ำบาดาล

พื้นที่ชั้นน้ำบาดาลกร่อย-เค็ม บริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวไทยและรอบทะเลสาบสงขลา จังหวัดสงขลา

กรณีน้ำบาดาลเค็มแทรกดันชั้นน้ำบาดาลจืด พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.11 Mb ดาวน์โหลด : 416 ครั้ง อ่าน : 548 ครั้ง

จำนวนทั้งหมด 2 รายการ