บริการประชาชน

สรุปผลการให้ความช่วยเหลือประชาชนของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

สรุปการช่วยเหลือประชาชน CSR ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 4.47 Mb ดาวน์โหลด : 442 ครั้ง อ่าน : 583 ครั้ง

สรุปการช่วยเหลือประชาชน CSR
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 1.22 Mb ดาวน์โหลด : 668 ครั้ง อ่าน : 342 ครั้ง

สรุปการช่วยเหลือประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.51 Mb ดาวน์โหลด : 706 ครั้ง อ่าน : 496 ครั้ง

จำนวนทั้งหมด 3 รายการ