ปฏิทินกิจกรรม

แถลงข่าวพิธีเปิดและปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2565

  • อัพเดทวันที่ 11 มี.ค. 65
  • 120 อ่าน
Email

วันที่ : 10 มี.ค. 65

เวลา : 14:00 น.

สถานที่ : กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพฯ

หน่วยงาน : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กองทัพบก การประปาส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)