ปฏิทินกิจกรรม

งานเสวนา “ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ EEC”

  • อัพเดทวันที่ 6 ก.ค. 65
  • 89 อ่าน
Email

วันที่ : 4 ก.ค. 65

เวลา : 08:30 น. - 12:00 น.

สถานที่ : โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

หน่วยงาน : กรมทรัพยากรน้ำบาดาล