ปฏิทินกิจกรรม

อบรมหลักสูตรช่างเจาะ น้ำบาดาล รุ่นที่ 23

  • อัพเดทวันที่ 18 ม.ค. 62
  • 890 อ่าน
Email

วันที่ : 17 ธ.ค. 61 - 22 ธ.ค. 61

เวลา : 8.30 น. - 16.30 น.

สถานที่ : โรงแรมสีมาธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงาน : วิทยาลัยน้ำบาดาลประชารักษ์

จัดฝึกอบรมเพื่อออกหนังสือรับรองช่างเจาะน้ำบาดาล     ผู้ควบคุม รับผิดชอบในการเจาะน้ำบาดาลและการอุดกลบน้ำบาดาล ตาม พ.ร.บ.น้ำบาดาล พ.ศ.2520