ปฏิทินกิจกรรม

การจัดงาน "มหกรรม ทส." จังหวัดขอนแก่น

  • อัพเดทวันที่ 26 ก.พ. 62
  • 1,452 อ่าน
Email

วันที่ : 1 มี.ค. 62 - 3 มี.ค. 62

เวลา : 8.30 น. - 16.30 น.

สถานที่ : จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงาน : กองสื่อสารและการมีส่วนร่วม

ร่วมจัดแสดงนิทรรศการด้านน้ำในแผ่นดินเพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่ประชาชน องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ได้รับทราบแนวทางการปฏิรูปการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามที่ ทส. ได้ดำเนินการในช่วงระยะเวลาผ่านมา