ติดต่อกรม

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เลขที่ 26/83 ซอยท่านผู้หญิงพหล (ซอยงามวงศ์วาน 54) ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (ลำปาง)
เลขที่ 430 หมู่ 2 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
โทรศัพท์ 0 5428 2326 โทรสาร 0 5428 2357
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 (สุพรรณบุรี)
เลขที่ 255 หมู่ 1 ถ.สุพรรณบุรี-ลาดตาล ต.โคกโคเฒ่า อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
โทรศัพท์ 0 3544 0331-2 โทรสาร 0 3544 0331-2
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 (สระบุรี)
เลขที่ 81 หมู่ 5 ถ.สุวรรณศร ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230
โทรศัพท์ 0 3638 7200 โทรสาร 0 3638 7200
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4 (ขอนแก่น)
ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0 4323 6663 โทรสาร 0 4324 6698
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 5 (นครราชสีมา)
เลขที่ 87 ม.4 ถ.ราชสีมา-ปักธงชัย ต.ปรุใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0 4495 3677 โทรสาร 0 4495 3648
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 (ตรัง)
เลขที่ 114 หมู่ 6 ต.บ้านควน อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0 7522 4991 โทรสาร 0 7522 4990
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 (กำแพงเพชร)
เลขที่ 84 หมู่ 8 บ้านทรงธรรม ต.ทรงธรรม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 0 5585 1127 โทรสาร 0 5585 1128-9
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 (ราชบุรี)
เลขที่ 273 หมู่ที่ 1 ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์ 0 3233 4872-5 โทรสาร 0 3233 4872-5
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9 (ระยอง)
94 หมู่ที่ 2 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110
โทรศัพท์ 0 3867 7768 โทรสาร 0 3867 7768
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 (อุดรธานี)
เลขที่ ถ.อุดร-สกลนคร อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ 0 4292 0655 โทรสาร 0 4292 0655
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11(อุบลราชธานี)
เลขที่ 106 หมู่ 2 บ้านนางิ้ว ตำบลกระโสบ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 0 4595 5506-7 โทรสาร 0 4595 5507
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 12 (สงขลา)
ม.2 ถ.สงขลา-เกาะยอ ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ 0 7433 0225 โทรสาร 0 7433 0225

แบบฟอร์มติดต่อเรา

กรุณากรอกฟอร์มให้ครบถ้วนเพื่อติดต่อกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

เฉพาะไฟล์ .pdf, .doc, .docx, .jpg, .png และ .gif เท่านั้น ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10MB
captcha