สมัครงาน / อบรม

ประกาศรับสมัครจ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงาน โครงการศึกษาศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดสำหรับสถานศึกษาและชุมชนในท้องถิ่นทุรกันดาร เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

  • อัพเดทวันที่ 14 พ.ค. 62
  • 447 อ่าน
Email