สมัครงาน / อบรม

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักธรณีวิทยาปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ

  • อัพเดทวันที่ 5 ส.ค. 62
  • 1,280 อ่าน
Email