สมัครงาน / อบรม

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง เลื่อนการฝึกอบรม หลักสูตร "ช่างเจาะน้ำบาดาล" ระดับ 2 รุ่นที่ 1 จังหวัดชลบุรี

  • อัพเดทวันที่ 14 พ.ค. 63
  • 407 อ่าน
Email

ประกาศเลื่อน!!
การฝึกอบรม หลักสูตร “ช่างเจาะน้ำบาดาล” ระดับ 2 รุ่นที่ 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่างวันที่ 8-11 มิถุนายน 2563 ณ โรงแรมโบตานี บีช รีสอร์ท 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว

จึงขอเลื่อนการฝึกอบรม หลักสูตร “ช่างเจาะน้ำบาดาล” ระดับ 2 รุ่นที่ 1 จังหวัดชลบุรี ออกไปก่อน

จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พ้นไป

กำหนดวันและสถานที่ฝึกอบรม จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ 0 2666 7165 , 0 2666 7169