สมัครงาน / อบรม

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง กำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ตำแหน่งนักวิชาการทรัพยากรธรณีปฏิบัติการ ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน)

  • อัพเดทวันที่ 29 ธ.ค. 63
  • 367 อ่าน
Email