สมัครงาน / อบรม

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง รับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อออกหนังสือรับรองช่างเจาะน้ำบาดาล ผู้ควบคุมรับผิดชอบในการเจาะน้ำบาดาลและการอุดกลบน้ำบาดาล ระดับ 1 รุ่นที่ 25 ประจำปี พ.ศ. 2564

  • อัพเดทวันที่ 5 ม.ค. 64
  • 3,600 อ่าน
Email