สมัครงาน / อบรม

ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงาน โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ โครงการศึกษารูปแบบการใช้น้ำบาดาลในโครงการพัฒนาน้ำบาดาลขนาดใหญ่ผ่านระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลระยะไกล (DGR SCADA)

  • อัพเดทวันที่ 6 ต.ค. 64
  • 451 อ่าน
Email