สมัครงาน / อบรม

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร "ช่างเจาะน้ำบาดาล" ระดับ 2 รุ่นที่ 2 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

  • อัพเดทวันที่ 22 ก.ย. 64
  • 36 อ่าน
Email