สมัครงาน / อบรม

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการภาคสนาม วัน เวลา และสถานที่ สำหรับการฝึกอบรม หลักสูตร "ช่างเจาะน้ำบาดาล" ระดับ 1 รุ่นที่ 25

  • อัพเดทวันที่ 22 ก.ย. 64
  • 464 อ่าน
Email