สมัครงาน / อบรม

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในตำแหน่งนักธรณีวิทยา และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

  • อัพเดทวันที่ 5 พ.ย. 64
  • 361 อ่าน
Email