สมัครงาน / อบรม

ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงาน โครงการศึกษาสำรวจจุดจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชน ตามถนนสายหลัก/สายรองทั่วประเทศ และ โครงการศึกษารูปแบบการใช้น้ำบาดาลในโครงการพัฒนาน้ำบาดาลขนาดใหญ่ผ่านระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลระยะไกล (DGR SCADA)

  • อัพเดทวันที่ 18 มี.ค. 65
  • 375 อ่าน
Email