สมัครงาน / อบรม

ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงาน โครงการศึกษาแนวทางการปนเปื้อนและแนวทางการบำบัดน้ำในพื้นที่อ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำโจน แห่งที่ 16 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา

  • อัพเดทวันที่ 21 มี.ค. 65
  • 317 อ่าน
Email