สมัครงาน / อบรม

ประกาศ สหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินภาค ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อเลือกสรรเป็นเจ้าหน้าที่บัญชีสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด

  • อัพเดทวันที่ 22 ส.ค. 60
  • 488 อ่าน
Email

.