ข่าวสารนํ้าบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดพิธีรับมอบพระราชทาน “พระกำลังแผ่นดิน”

  • อัพเดทวันที่ 5 ก.ย. 66
  • อ่าน 58
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 8 ภาพ
     พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน "พระกำลังแผ่นดิน" ให้แก่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 
 
     วันที่ 5 กันยายน 2566 นายธัญญา เนติธรรมกุล  อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานในพิธีรับพระราชทาน "พระกำลังแผ่นดิน" หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีคณะผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำบาดาล จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 27 ราย เข้าร่วมรับพระราชทานฯ ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 ชั้น 8 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล