ข่าวสารนํ้าบาดาล

“อธิบดีกรมน้ำบาดาล” เปิดประชุมวิชาการแห่งชาติ “น้ำบาดาลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Groundwater for Sustainable Development)”

  • อัพเดทวันที่ 20 ก.ย. 66
  • อ่าน 210
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 37 ภาพ
 
วันที่ 20 กันยายน 2566 นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการด้านน้ำบาดาลแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 หัวข้อ “น้ำบาดาลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Groundwater for Sustainable Development)” นำเสนอผลงานทางวิชาการด้านน้ำบาดาล รวมถึงแนวทางการปฏิรูปการบริหารจัดการน้ำบาดาลของประเทศไทย และนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาต่อยอดแนวคิดงานวิจัยด้านน้ำบาดาลในอนาคต โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 22 กันยายน 2566 นี้ ที่โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ
 
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กล่าวว่า วัตถุประสงค์การจัดประชุมครั้งนี้เพื่อเป็นเวทีสำหรับบุคลากรกรมทรัพยากรน้ำบาดาล นักวิชาการด้านน้ำบาดาล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้ร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ถ่ายทอดผลงานวิจัย นวัตกรรม  รวมถึงการเสริมสร้างศักยภาพและองค์ความรู้ทางวิชาการ ซึ่งจะช่วยเพิ่มพูนทักษะของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำบาดาลของประเทศ ส่งผลต่อการพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลของประเทศไทย ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
 
 
 

แท็กที่เกี่ยวข้อง