ข่าวสารนํ้าบาดาล

รองอธิบดีน้ำบาดาล เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมบูรณาการอุตสาหกรรมและนวัตกรรมใหม่ฯ

  • อัพเดทวันที่ 15 พ.ย. 66
  • อ่าน 67
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 6 ภาพ

     วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566 นายสุรินทร์ วรกิจธำรง รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมบูรณาการอุตสาหกรรมและนวัตกรรมใหม่ที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย ในคณะกรรมาธิการอุตสาหกรรม สภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาการศึกษาเรื่อง “การจำกัดมลพิษ ติดตาม และฟื้นฟูผลกระทบที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม” ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ  CA310 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้นำเสนอและให้ข้อมูลผลการสำรวจน้ำใต้ดินบริเวณใกล้เคียง บริษัท แวกซ์ กาเบ็จรีไซเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด ถึงผลกระทบของสารปนเปื้อนเกินค่ามาตรฐาน พร้อมนำเสนอแนวทางการฟื้นฟูน้ำบาดาลในพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

     ทั้งนี้ คณะอนุกรรมาธิการฯ ได้มอบหมายให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เฝ้าระวังในการติดตามผลการปนเปื้อนในชั้นน้ำบาดาล โดยเก็บตัวอย่างน้ำบาดาลเพื่อนำไปวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลในพื้นที่ทุก ๆ 6 เดือน ต่อไป