ข่าวสารนํ้าบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาลร่วมสัมมนาและเผยแพร่การใช้งาน Mobile Application “ห้องสมุดดิจิทัล” (Green Digital Library)

  • อัพเดทวันที่ 21 ก.พ. 62
  • อ่าน 1,687
  • เผยแพร่โดย ธิราพร ศรีรัตน์
Email
อัลบั้มภาพ 17 ภาพ

     เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09:30 น. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดสัมมนาและเผยแพร่การใช้งาน Mobile Application “ห้องสมุดดิจิทัล” (Green Digital Library) ขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และเปิดตัวการใช้งาน Mobile Application “ห้องสมุดกรีนดิจิทัล” (Green Digital Library) ซึ่งรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดทุกหน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นช่องทางเผยแพร่ การให้บริการแก่ประชาชน โดยมี นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการสัมมนา ในการนี้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลร่วมจัดนิทรรศการ Badan 4 thai Mobile Application แสดงข้อมูลเกี่ยวกับองค์ความรู้น้ำบาดาล ข่าวสาร แผนที่น้ำบาดาล เพื่อให้ผู้ใช้งานทราบถึงแนวทางการพัฒนาใช้ประโยชน์จากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร

แท็กที่เกี่ยวข้อง