ข่าวสารนํ้าบาดาล

"ฟักทองเงินล้าน" ผลผลิตจากน้ำบาดาล โกยรายได้อื้อซ่าให้เกษตรกรบ้านดงบัง จ.ร้อยเอ็ด หลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าว

  • อัพเดทวันที่ 7 ส.ค. 62
  • อ่าน 111
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 28 ภาพ

     กลุ่มเกษตรกรบ้านดงบัง หมู่ที่ 5 ตำบลโพนเมือง อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 61 ราย ซึ่งมีนายสมหมาย อนุไพร ผู้ใหญ่บ้านทำหน้าที่เป็นประธานกลุ่ม และมีพื้นที่เพาะปลูกกว่า 100 ไร่ เดิมประกอบอาชีพทำนาข้าวเป็นหลัก และทำสวนผักเป็นอาชีพเสริม โดยใช้น้ำจากสระและบ่อน้ำบาดาลที่เจาะเอง แต่ปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูกพืชอื่นๆ ในช่วงฤดูแล้ง ต่อมาบ้านดงบังได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ทำให้เมื่อผ่านฤดูเก็บเกี่ยวข้าวไปแล้ว กลุ่มเกษตรกรบ้านดงบังยังสามารถปลูกฟักทองโดยใช้น้ำบาดาล จนสร้างรายได้ให้กับชุมชนกว่า 1ล้านบาทต่อปี จึงเป็นที่มาของฉายา “ฟักทองเงินล้าน” นอกจากนี้ ชาวบ้านยังมีรายได้เสริมจากการปลูกผักสวนครัวอื่นๆ อาทิ พริก มะเขือ แตงกวา ถั่วฝักยาว โหระพา แมงลัก เป็นต้น

  
     นายกุศล โชติรัตน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดเผยว่า กลุ่มเกษตรกรบ้านดงบังมีความเข้มแข็ง มีการบริหารจัดการน้ำที่ดี และมีความพร้อมด้านสถานที่ ตนรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่โครงการจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาลสร้างและมอบให้ประสบความสำเร็จและมีผลสัมฤทธิ์เกินเป้าหมาย จากนั้นรองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้ชมการสาธิตวิธีการตัดหญ้าแซมในนาข้าว หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า "การตอนข้าว" ซึ่งเป็นการใช้เครื่องตัดหญ้าสะพายบ่าตัดต้นหญ้าพร้อมใบข้าวให้สูงจากพื้นดินประมาณ 10 - 15 เซนติเมตร เพื่อไม่ให้ต้นหญ้าที่แก่หักล้มทับต้นข้าว ลดการใช้สารเคมี และเป็นการกำจัดวัชพืชไปในตัว ทั้งยังทำให้ต้นข้าวแตกกอเพิ่มขึ้นด้วย ส่วนใบข้าว เศษหญ้าและเศษวัชพืชที่ตัดแล้ว ก็หมักเป็นปุ๋ยพืชสดใช้ในนาข้าว หรือนำไปเป็นอาหารเลี้ยงวัวได้อีกด้วย

แท็กที่เกี่ยวข้อง