ข่าวสารนํ้าบาดาล

กรมฯน้ำบาดาล ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านน้ำบาดาล จุดประกายความคิดให้ ลูกเสือ – เนตรนารี ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

  • อัพเดทวันที่ 28 ส.ค. 62
  • อ่าน 202
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 20 ภาพ

     กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดงานชุมนุมโรงเรียนเครือข่ายลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับประเทศ (Thailang Green Scout Jamboree)​ เพื่อปลูกฝังทักษะเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและจิตสำนึกให้ได้รับความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ภายใต้คำขวัญ "ลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จิตอาสา พัฒนาชาติและสิ่งแวดล้อม" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 -​ 27 สิงหาคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี


     วันที่ 26 สิงหาคม 2562 นายสุรชัย อจลบุญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือฯในครั้งนี้ พร้อมทั้งเป็นผู้มอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานที่สนับสนุนวิทยากรและร่วมจัดกิจกรรมงานชุมนุมฯ ต่อจากนั้นได้ร่วมรับชมพิธีเดินสวนสนามของกองลูกเสือ -​ เนตรนารี จากตัวแทนโรงเรียนในเครือข่ายทั่วประเทศ


     ในการนี้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้รับเกียรติบัตรในฐานะหน่วยงานที่สนับสนุนวิทยากรและร่วมจัดกิจกรรมงานชุมนุมฯ โดยมี ดร. พบพร เศรษฐพฤกษา ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9 ระยอง เป็นผู้รับมอบ อีกทั้งได้ส่งเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางและ สทบ. เขต 9 ระยอง มาร่วมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับน้ำบาดาลแก่กองลูกเสือ - เนตรนารี