ข่าวสารนํ้าบาดาล

น้ำบาดาล จัดประชุมคณะอนุกรรมการเติมน้ำใต้ดิน ครั้งที่ 1/2562

  • อัพเดทวันที่ 7 พ.ย. 62
  • อ่าน 774
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 20 ภาพ

     วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดประชุมคณะอนุกรรมการเติมน้ำใต้ดิน ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประกอบไปด้วย สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมชลประทาน กรมทรัพยากรธรณี กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  กรมควบคุมมลพิษ กรมธนารักษ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อพิจารณาถึงแนวทางการพัฒนาการเติมน้ำใต้ดินสำหรับประเทศไทย พร้อมหารือถึงมาตรการควบคุมคุณภาพในระยะยาว และการจัดทำแผนแม่บทการเติมน้ำใต้ดิน  ทั่วประเทศ โดยมี นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย  ดร.อรนุช หล่อเพ็ญศรี รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ผู้บริหาร และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคาร 1 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล