ข่าวสารนํ้าบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เตรียมเปิด“พิพิธภัณฑ์” เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านน้ำบาดาล ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา

  • อัพเดทวันที่ 26 พ.ย. 62
  • อ่าน 437
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 31 ภาพ

  วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ ที่ปรึกษากรมทรัพยากรน้ำบาดาล นายกุศล โชติรัตน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล นายอุโรม แก้วจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4 ขอนแก่น และนายบรรจบ บุญแก้วปอม ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลราชธานี ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน "สถานที่ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์น้ำบาดาล ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา" ณ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4 ขอนแก่น    
                                                       

   สำหรับแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับน้ำบาดาลนั้น มีความสำคัญกับท้องถิ่น เนื่องจากน้ำบาดาล จัดเป็นสมบัติทางธรรมชาติที่สำคัญของชาติ ที่ผ่านมารัฐบาล ได้เล็งเห็นความสำคัญของน้ำบาดาล จึงได้ดำเนินการก่อสร้างอาคาร พิพิธภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับน้ำบาดาล ดังนั้น เพื่อให้เกิดแหล่งเรียนรู้ ที่เกี่ยวข้องกับน้ำบาดาล ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา สำหรับให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ อันจะนำไปสู่การสร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่นต่อไป