ข่าวสารนํ้าบาดาล

“วราวุธ” พบเครือข่ายน้ำบาดาลทั่วประเทศ พร้อมมอบนโยบายบรรเทาภัยแล้ง

  • อัพเดทวันที่ 19 ธ.ค. 62
  • อ่าน 480
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 18 ภาพ

     วันที่ 19 ธันวาคม 2562 ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุมเครือข่ายและนวัตกรรมน้ำบาดาลแห่งชาติ (National Groundwater Network and Innovation Conference) พร้อมมอบนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลให้ทุกเครือข่ายที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือประชาชนบรรเทาสถานการณ์ภัยแล้ง  

     จากนั้น รมว.ทส. ได้ให้เกียรติมอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้ประกอบกิจการน้ำบาดาลดีเด่นที่ใช้น้ำบาดาลแบบอนุรักษ์เพื่อความยั่งยืน จำนวน 8 บริษัท และช่างเจาะน้ำบาดาลดีเด่น จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายฤทธิไกร พิทักษ์วราพร และนายจำลอง รุ่งเรือง ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 และก่อสร้างบ่อน้ำบาดาลที่ได้มาตรฐาน

     ทั้งนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กำหนดจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อระดมเครือข่ายน้ำบาดาลทั่วประเทศ อาทิ ช่างเจาะน้ำบาดาล วิศวกร-นักธรณีวิทยา กลุ่มผู้ใช้น้ำจากภาคส่วนต่างๆ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมแล้วกว่า 1,000 คน ร่วมแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ และเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านน้ำบาดาล พร้อมรับมอบนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล