ข่าวสารนํ้าบาดาล

“พลเอก ประวิตร” เปิดสัมมนา ‘ขับเคลื่อนนโยบายด้านทรัพยากร-สิ่งแวดล้อม’ สั่งผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เป็นกลไกหลักนำบทเรียนแก้ปัญหา

  • อัพเดทวันที่ 21 ส.ค. 63
  • อ่าน 95
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 15 ภาพ

     วันที่ 21 สิงหาคม 2563 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา “การขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” โดยมี ผู้ว่าราชการทั้ง 76 จังหวัด ร่วมประชุม ณ อาคารคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน และนำคณะผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับมอบนโนบาย เพื่อบูรณาการทำงานร่วมกับผู้บริหารทั้ง 76 จังหวัด

     ในการนี้ นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้ร่วมบรรยายแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในประเด็น “เรื่องการบริหารจัดการน้ำบาดาลในประเทศไทย”  โดยมี นางอรนุช หล่อเพ็ญศรี รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมรับฟังการบรรยายภายในงาน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดย สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล ได้ร่วมจัดนิทรรศการ เรื่อง “การเติมน้ำใต้ดิน” เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ เรื่องการเติมน้ำใต้ดินที่เป็นมาตรฐานและถูกต้องตามหลักวิชาการ

แท็กที่เกี่ยวข้อง