ข่าวสารนํ้าบาดาล

น้ำดื่มสะอาด ถึงเชียงรายแล้ว

  • อัพเดทวันที่ 10 ก.ย. 63
  • อ่าน 66
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 16 ภาพ

     สืบเนื่องจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย ทำให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายกว่า 20 หลัง มีหมู่บ้านและเส้นทางสัญจรได้รับผลกระทบหลายแห่ง ได้แก่ บ้านห้วยลุ๊  บ้านอาดี่ บ้านพนาสวรรค์ ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ได้เร่งให้ความช่วยเหลือ โดยนำน้ำดื่มบรรจุถังขนาด 5 ลิตร จำนวน 400 แกลลอน และถังขนาด 20 ลิตร จำนวน 100 แกลลอน ส่งมอบเจ้าหน้าที่ในชุมชนเพื่อแจกจ่ายให้แก่หมู่บ้านที่ประสบภัย