ข่าวสารนํ้าบาดาล

กองทุนพัฒนาน้ำบาดาลและศูนย์นาคราช โชว์แอปพลิเคชั่น “Badan4thai” ในงานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ปี 2560

  • อัพเดทวันที่ 3 ส.ค. 60
  • อ่าน 749
  • เผยแพร่โดย DGR Admin กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
Email
อัลบั้มภาพ 21 ภาพ

     กองทุนพัฒนาน้ำบาดาลและศูนย์นาคราช ร่วมจัดนิทรรศการในงานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2560 พร้อมนำเสนอข้อมูลองค์ความรู้ แผนที่ และข่าวสารของน้ำบาดาล ผ่านแอปพลิเคชั่น “Badan4thai” เพื่อเผยแพร่ข้อมูลด้านน้ำบาดาลให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายยิ่งขึ้น ทั้งการเผยแพร่ข้อมูลที่ตั้งบ่อน้ำบาดาลแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ แสดงข้อมูลความรู้ข่าวสารเกี่ยวกับน้ำบาดาล และเป็นช่องทางในการติดต่อระหว่างประชาชนกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
 

     เมื่อวันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2560 พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ “ทุนหมุนเวียนก้าวไกล สู่ Thailand 4.0” ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ในโอกาสนี้ กองทุนพัฒนาน้ำบาดาลและศูนย์นาคราช ได้จัดแสดงผลงานที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลในรูปแบบมัลติมีเดีย ได้แก่ แอปพลิเคชั่น “Badan4thai” โดยมีนางสาวกัญญา เดือนนวล ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล และคณะเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ 
 
     การจัดงานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2560 จัดขึ้นโดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของทุนหมุนเวียนในฐานะเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศร่วมกับรัฐบาล และการน้อมนำ “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นแนวคิดในการพัฒนาประเทศ เพื่อให้สังคมเกิดความพอเพียง และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประกอบด้วย 
     1.  รางวัลการพัฒนาดีเด่น 
     2. รางวัลประสิทธิภาพด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียนดีเด่น
     3. รางวัลผลการดำเนินงานดีเด่น
     4. รางวัลทุนหมุนเวียนเกียรติยศ
     5. รางวัลผู้นำองค์กรดีเด่น
 

ที่มาและภาพข่าวโดย : กองสื่อสารและการมีส่วนร่วม
 ***หากต้องการภาพถ่ายหรือเนื้อหาข่าวต้นฉบับเพื่อใช้ประกอบกิจกรรมอื่นๆ กรุณาติดต่อ กองสื่อสารและการมีส่วนร่วม โทรศัพท์ : 0 2666 7008