ข่าวสารนํ้าบาดาล

โครงการสร้างความตระหนักรู้ด้านการพัฒนาและการอนุรักษ์น้ำบาดาลแก่ภาคีเครือข่าย “ครั้งที่ 12”

  • อัพเดทวันที่ 18 ธ.ค. 63
  • อ่าน 139
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 16 ภาพ

     วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้มอบหมายให้ นายสวัสดิ์ อั้นเต้ง ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างความตระหนักรู้ด้านการพัฒนาและการอนุรักษ์น้ำบาดาลแก่ภาคีเครือข่าย “ครั้งที่ 12” ณ โรงแรมเคยู โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) กรุงเทพมหานคร โดยมี นางสาววรีวสยา สินธุเดชะ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผนกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กล่าวรายงานผลการดำเนินโครงการ มีตัวแทนกลุ่มเครือข่ายผู้ใช้น้ำบาดาล จำนวน 100 ราย เข้าร่วมกิจกรรม

     ทั้งนี้ โครงการสร้างความตระหนักรู้ด้านการพัฒนาและการอนุรักษ์น้ำบาดาลแก่ภาคีเครือข่าย มีกำหนดจัด 12 ครั้ง ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1-12 เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ภาคีเครือข่ายผู้ใช้น้ำบาดาล ได้มีส่วนร่วมดูแล อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำบาดาลในพื้นที่ที่รับผิดชอบของตนเอง ประสานงาน ให้ข้อมูลต่างๆ กับสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1-12 ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลในพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพ