ข่าวสารนํ้าบาดาล

แก้ปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำ ด้วยน้ำบาดาลระดับลึก

  • อัพเดทวันที่ 22 ส.ค. 64
  • อ่าน 159
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 9 ภาพ

     “น้ำบาดาล” เป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญในการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิต ผู้คนกว่า 2 พันล้านคนทั่วโลก ใช้น้ำบาดาลเป็นน้ำบริโภค เนื่องจากน้ำบาดาลเป็นน้ำที่สะอาด มีแร่ธาตุสำคัญที่มีประโยชน์ต่อร่างกายละลายอยู่ใน น้ำบาดาล หรือที่เรียกว่า “น้ำแร่” ซึ่งประเทศที่ใช้น้ำบาดาลเป็นแหล่งน้ำหลักมากกว่าร้อยละ 90 ได้แก่ เดนมาร์ก โครเอเชีย มอนเตรเนโก ไอซ์แลนด์ และบาร์เบโดส และประเทศในแถบทะเลทราย ได้แก่ บาร์เรน สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ ซาอุดีอาระเบีย โอมาน การ์ตา และลิเบีย เป็นต้น ในปี 2553 มีการจัดลำดับประเทศที่มีการเจาะน้ำบาดาลขึ้นมาใช้มากที่สุดในโลก อันดับ 1 คือ อินเดีย รองลงมา คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน และสหรัฐอเมริกา ตามลำดับ

     จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ประเทศไทยมีการใช้น้ำผิวดินในการอุปโภคบริโภค และการเกษตรมาโดยตลอด เนื่องจากในอดีตประเทศไทยขึ้นชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งความอุดมสมบูรณ์ “ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว” แต่เนื่องจากปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก Climate change เป็นต้นเหตุให้ฤดูกาลเปลี่ยนไป อุณหภูมิสูงขึ้น  มีฤดูแล้งที่ยาวนานมากขึ้นกว่าเดิม หรือฝนทิ้งช่วงในกลางฤดูฝน นอกจากนี้จำนวนป่าไม้ของประเทศไทยก็ลดลงจากอดีตเป็นอย่างมาก เนื่องจากการบุกรุก ตัดไม้ ทำลายป่า ทำให้ป่าต้นน้ำถูกทำลาย แม่น้ำลำธารหลายสายที่เคยชุ่มชื้นและมีน้ำไหลตลอดทั้งปี ปัจจุบันเหือดแห้ง ยิ่งไปกว่านั้นวิถีชีวิตของคนไทย ก็เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตเป็นอย่างมาก   มีโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น การขยายตัวของชุมชนเมือง ส่วนภาคเกษตรกรรมก็มีการใช้สารเคมีมากขึ้น ทั้งปุ๋ย     ยาฆ่าหญ้า ยาฆ่าแมลง จึงทำให้สารพิษที่เกิดจากภาคอุตสาหกรรม ชุมชน และการเกษตร ไหลลงไปปะปนในแหล่งน้ำธรรมชาติ ทำให้คุณภาพน้ำเน่าเสีย ไม่สามารถนำมาใช้ในการอุปโภคบริโภคได้เหมือนอย่างในอดีต

แท็กที่เกี่ยวข้อง