ข่าวสารนํ้าบาดาล

ในหลวง-พระราชินี พระราชทาน “ถุงพระราชทานกำลังใจ” แก่เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

  • อัพเดทวันที่ 24 พ.ย. 64
  • อ่าน 60
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 14 ภาพ

     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานถุงพระราชทาน แก่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จำนวน 42 ถุง เพื่อมอบให้แก่ข้าราชการและช่างเจาะบ่อน้ำบาดาล ที่ปฏิบัติงานด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ด้านการเจาะและพัฒนาบ่อน้ำบาดาลเพื่อช่วยเหลือประชาชนได้มีน้ำอุปโภค บริโภค ตลอดจนเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป

     วันนี้ (24 พฤศจิกายน 2564) นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานรับมอบถุงพระราชทานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมีนายกุศล โชติรัตน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล คณะผู้บริหาร ข้าราชการ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมรับถุงพระราชทาน ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคาร 1 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล