ข่าวสารนํ้าบาดาล

การประชุมรับฟังแนวทางในการพัฒนาแอปพลิเคชัน ด้านน้ำบาดาลเพื่อให้บริการประชาชน (Badan4Thai)

  • อัพเดทวันที่ 14 ธ.ค. 64
  • อ่าน 567
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 22 ภาพ
     วันที่ 14 ธันวาคม 2564 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล จัดประชุมรับฟังแนวทางในการพัฒนาแอปพลิเคชันด้านน้ำบาดาลเพื่อให้บริการประชาชน (Badan4Thai) โดยมีนายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมประชุมและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางในการขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 ชั้น 8 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมถ่ายทอดสัญญาณผ่านระบบประชุมทางไกล Video Conference และถ่ายทอดสดผ่านทาง facebook กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

แท็กที่เกี่ยวข้อง