ข่าวสารนํ้าบาดาล

สำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล จัดฝึกอบรมสาธิตการดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือ และทดสอบเครื่องมือในภาคสนามของเครื่องหยั่งธรณีหลุมเจาะความลึกไม่ต่ำกว่า 1,000 เมตรในพื้นที่จังหวัดสระบุรี

  • อัพเดทวันที่ 16 ธ.ค. 64
  • อ่าน 80
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 19 ภาพ

     วันที่ 15 – 18  ธันวาคม 2564 สำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล  กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ดำเนินโครงการศึกษาสำรวจขั้นรายละเอียดระดับลึกในพื้นที่หินปูนทั่วประเทศ  (ระยะที่ 1) โดยมีการจัดอบรมสาธิตการใช้เครื่องมือแปลความหมายของเครื่องหยั่งธรณีหลุมเจาะระดับลึกไม่น้อยกว่า 1,000 เมตร ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการแปลความหมายให้มีความถูกต้องแม่นยำมากขึ้น และยังเป็นการพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรในการเรียนรู้เทคโนโลยีการสำรวจที่ทันสมัย โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 15 ราย  ณ โรงแรม ใกล้กันเพลส อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี และสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 (สระบุรี)

     โอกาสนี้ นายมหิปพงศ์ วรกุล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยและพัฒนาทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานเปิดการอบรม และนางสาวพรอุษา อุดมศิลป์ ผู้อำนวยการส่วนประเมินศักยภาพน้ำบาดาล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดอบรม

     ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก Mr. Moamed Seghir Messammah ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีฟิสิกส์ ด้านการหยั่งธรณีหลุมเจาะไม่ต่ำกว่า 30 ปี จาก GeoVista Company ประเทศอังกฤษ มาถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ สาธิต อบรมการใช้เครื่องมือ แปลความหมาย แก่บุคลากรของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล