ข่าวสารนํ้าบาดาล

การฝึกอบรม หลักสูตร การซ่อมบำรุงรักษาระบบประปาบาดาลและระบบกระจายน้ำครั้งที่ 7

  • อัพเดทวันที่ 11 พ.ค. 65
  • อ่าน 99
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 13 ภาพ

     วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร “การซ่อมและบำรุงรักษาระบบประปาบาดาลและระบบกระจายน้ำ” ครั้งที่ 7 ณ โรงแรมเเคนทารี เบย์ ระยอง จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 10 -12 พฤษภาคม 2565

      โอกาสนี้ ดร. อลิน ชินทรารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

      ทั้งนี้ การฝึกอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านดูแลรักษาระบบประปาบาดาลและระบบกระจายน้ำ ให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนกลุ่มผู้ใช้น้ำ รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้การใช้งานระบบประปาบาดาลและระบบกระจายน้ำเป็นไปอย่างยั่งยืน โดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม ทั้งสิ้น 60 ราย