ข่าวสารนํ้าบาดาล

อธิบดีน้ำบาดาล ติดตามความก้าวหน้าโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี

  • อัพเดทวันที่ 25 ส.ค. 65
  • อ่าน 128
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 16 ภาพ

     วันนี้ (25 สิงหาคม 2565) นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านพยอมงาม หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

     ทั้งนี้ ระบบได้เปิดใช้งานตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 ประชาชนได้รับประโยชน์ 2,396 คน หรือ 709 ครัวเรือน ปริมาณน้ำต้นทุน 700,800 ลูกบาศก์เมตรต่อปี สามารถลดค่าใช้จ่ายในการจ่ายค่าน้ำจากเดิม 11 บาท เป็น 7 บาทต่อลูกบาศก์เมตร และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้ชาวบ้านทั้งตำบลเฉลี่ย 750,000 บาทต่อเดือน หรือ 9,000,000 บาทต่อปี จากน้ำดื่มบริการฟรี