ข่าวสารนํ้าบาดาล

อบรมหลักสูตร เสริมสร้างความรู้ด้านการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำบาดาลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 6

  • อัพเดทวันที่ 17 พ.ย. 65
  • อ่าน 137
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 10 ภาพ
   วันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2565  สำนักบริหารกลาง กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดฝึกอบรมหลักสูตร เสริมสร้างความรู้ด้านการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำบาดาลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการเจาะและพัฒนาน้ำบาดาล การอนุรักษ์น้ำบาดาล และการควบคุมกิจการน้ำบาดาลให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม ทั้งสิ้น 86 ราย ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
    โอกาสนี้ นายมณเฑียร จงจินากูล ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 (ตรัง) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการฝึกอบรม และกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมโดย ดร. อริสรา สิทธิยศ ผู้อำนวยการส่วนฝึกอบรม สำนักบริหารกลาง
   ทั้งนี้ ได้มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล มาบรรยายมอบความรู้ แก่ผู้เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย
 
 
 

แท็กที่เกี่ยวข้อง