ข่าวสารนํ้าบาดาล

การประชุมนำเสนอผลการวิจัย โครงการการพัฒนาระบบการจัดการน้ำบาดาลสำหรับการวางแผนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำบาดาลร่วมกับน้ำผิวดิน ในพื้นที่ภาคกลางตอนบน ภาคกลางตอนล่าง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดงและโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชันสูตร

  • อัพเดทวันที่ 13 ม.ค. 66
  • อ่าน 96
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 13 ภาพ

     วันศุกร์ ที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธาน การประชุมนำเสนอผลการวิจัย โครงการการพัฒนาระบบการจัดการน้ำบาดาลสำหรับการวางแผนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำบาดาลร่วมกับน้ำผิวดิน ในพื้นที่ภาคกลางตอนบน ภาคกลางตอนล่าง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดงและโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชันสูตร ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 ชั้น 8 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

 

     ทั้งนี้ รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์ ประธานแผนวิจัยเข็มมุ่งด้านการจัดการน้ำ วช คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมคณะ ได้นำเสนอแผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย ด้านสังคม แผนงานการบริหารจัดการน้ำ และผลการวิจัยโครงการฯ ซึ่งมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเข้าร่วมประชุมและให้ข้อเสนอแนะ