ข่าวสารนํ้าบาดาล

ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตรวจติดตามการดำเนินโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครราชสีมา

  • อัพเดทวันที่ 16 ม.ค. 66
  • อ่าน 173
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 23 ภาพ

     วันที่ 16 มกราคม 2566 พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจติดตามโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ตำบลสะแกราช และตำบลตูม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ

 

     โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่บ้านโคกสะแกราช หมู่ที่ 3 ตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ระยะที่ 2) เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 โดยเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งการดำเนินงานโครงการฯ จะได้ปริมาณน้ำ 584,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี สามารถช่วยเหลือประชาชน จำนวน 15 หมู่บ้าน กว่า 2,500 ครัวเรือน หรือกว่า 8,500 คน มีแหล่งน้ำต้นทุนไว้สำหรับอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ

 

     จากนั้นพลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมคณะ ได้เดินทางไปยังบ้านดอนจันทร์ หมู่ที่ 15 ตำบลตูม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อตรวจติดตามโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ระยะที่ 3 ) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 ทั้งนี้ กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้ดำเนินการสำรวจหาน้ำบาดาลและทดลองเจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน 2 บ่อ พบว่ามีปริมาณน้ำบาดาลเฉลี่ยบ่อละ 15 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง และมีคุณภาพน้ำดี เหมาะแก่การพัฒนาต่อเป็นโครงการขนาดใหญ่ ซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จจะมีประชาชนตำบลตูมและพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน 22 หมู่บ้าน กว่า 2,500 ครัวเรือน หรือกว่า 10,000 คน ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้