ข่าวสารนํ้าบาดาล

อบรม หลักสูตร “ช่างเจาะน้ำบาดาล” ระดับ 1 รุ่นที่ 26 เพิ่มเติม

  • อัพเดทวันที่ 23 ม.ค. 66
  • อ่าน 172
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 9 ภาพ

     วันที่ 23 มกราคม 2566 นายยงยุทธ นาควิโรจน์  รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด การฝึกอบรม  หลักสูตร “ช่างเจาะน้ำบาดาล” ระดับ 1 รุ่นที่ 26 เพิ่มเติม ณ โรงแรมไทยเอเชีย โกลเด้นซี รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 23 – 27 มกราคม 2566

     ทั้งนี้ การฝึกอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพช่างเจาะน้ำบาดาล ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับน้ำบาดาลอย่างถูกต้อง สามารถปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐาน ที่สามารถปฏิบัติงานด้านการเจาะน้ำบาดาลตามกฎหมาย โดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม ทั้งสิ้น 104 ราย