ข่าวสารนํ้าบาดาล

ต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม CCOP-GSJ Groundwater Project Phase IV ในการเยี่ยมชมกิจกรรมศึกษาดูงานด้านอุทกธรณีวิทยา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบริหารจัดการและอนุรักษ์น้ำบาดาลของประเทศไทย

  • อัพเดทวันที่ 24 มี.ค. 66
  • อ่าน 114
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 25 ภาพ

   วันที่ 23 มีนาคม 2566 นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล มอบหมายให้ ดร. เกรียงศักดิ์ ภิระไร ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล นายศุภเวท ทองประยูร ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 (ราชบุรี) ผู้แทนสำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล สำนักบริหารกลาง และกองแผนงาน ร่วมให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม CCOP-GSJ Groundwater Project Phase IV ในการเยี่ยมชมกิจกรรมศึกษาดูงานด้านอุทกธรณีวิทยา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบริหารจัดการและอนุรักษ์น้ำบาดาลของประเทศไทย ณ พื้นที่ดำเนินโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่ แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ตำบลด่านทับตะโก และบ่อสังเกตการณ์น้ำบาดาล บริษัท Wax Garbage ณ ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี รวมทั้งศึกษาดูงานเชิงธรณีวิทยาและวัฒนธรรม ณ อุทยานหินเขางู ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี และวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยมีผู้เข้าร่วมการศึกษาดูงานจากหน่วยงานด้านน้ำบาดาลของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ จำนวนทั้งสิ้น 30 ราย

แท็กที่เกี่ยวข้อง