ข่าวสารนํ้าบาดาล

"ปลัดฯ จตุพร" มอบนโยบาย 7 จว. พื้นที่อีสานกลาง เน้นย้ำการแก้ปัญหา Climate Change และการดูแล น้ำท่วม - น้ำแล้ง

  • อัพเดทวันที่ 28 มี.ค. 66
  • อ่าน 134
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 15 ภาพ

     วันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) เป็นประธานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วยจังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ เลย มหาสารคาม นครพนม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด โดยมีผู้บริหารระดับสูง ทส. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) ทั้ง 7 จังหวัด และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ในส่วนภูมิภาค เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4 (ขอนแก่น) เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานที่สำคัญ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ซึ่งครั้งนี้ถือเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายที่ได้มอบนโยบายครบทั้ง 18 เขต 76 จังหวัด

 

     ในการนี้ นายสุรินทร์ วรกิจธำรง รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมด้วย นางสาววรีวสยา สินธุเดชะ ผู้อำนวยการกองแผนงาน นายอุโรม แก้วจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4 (ขอนแก่น) นายวินิต จันทรานนท์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 (อุดรธานี) และนายพัฒนวิทย์ จิตพิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 (อุบลราชธานี) เข้าร่วมการประชุมและให้ข้อมูลผลการปฏิบัติงานด้านน้ำบาดาลในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

 

     ทั้งนี้ ปกท.ทส. ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญในการแก้ไขปัญหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่ถือเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบในทุกมิติ ทั้งปัญหาฝุ่น PM2.5 ปริมาณจุดความร้อน ปัญหาหมอกควันไฟป่าและหมอกควันข้ามแดน รวมถึงปัญหาน้ำท่วม - น้ำแล้ง โดยกำชับให้ ทสจ. ต้องเป็นหน่วยงานประสานเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ในพื้นที่ รวมถึงประเด็นการเร่งดำเนินโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน การเฝ้าระวังและติดตามการบุกรุกพื้นที่ป่า และในช่วงใกล้เทศกาลสงกรานต์นี้ ขอให้ทุกหน่วยงานในสังกัด ทส. ทั่วประเทศ เตรียมความพร้อมในการเป็นจุดแวะพักและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางในช่วงวันหยุดยาวเหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมาด้วยแท็กที่เกี่ยวข้อง