ข่าวสารนํ้าบาดาล

ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตรวจติดตามภารกิจของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

  • อัพเดทวันที่ 9 พ.ค. 66
  • อ่าน 307
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 31 ภาพ

     วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 09:30 น. นางสาวปรีญาพร สุวรรณเกษ ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะกองตรวจราชการ ทส. ร่วมประชุมตรวจติดตามการดำเนินงานและรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานตามภารกิจของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้

     1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของหน่วยงาน

     2. ผลการดำเนินงานตามแผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม ที่สำคัญของหน่วยงาน

     3. การดำเนินงานตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสิ่งแวดล้อม และปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

     ในการนี้ นายยงยุทธ นาควิโรจน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะดังกล่าว ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคาร 1 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมทั้งถ่ายทอดสัญญาณผ่านระบบ Video Conference ไปยังหน่วยงานส่วนภูมิภาคอีกด้วย