ข่าวสารนํ้าบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดการอบรมในโครงการ "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม"

  • อัพเดทวันที่ 20 มี.ค. 63
  • อ่าน 120
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 22 ภาพ

     วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2562 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดการอบรมในโครงการ "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม" เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานตามมาตรการลด คัดแยกขยะมูลฝอยของหน่วยงานถาครัฐ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคลากรในหน่วยงานของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ให้ตระหนักรู้วิธีการลดการเกิดขยะมูลฝอย และวิธีการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี นำไปใช้ประโยชน์อย่างมีคุณค่า โดยมี นายสวัสดิ์ อั้นเต้ง ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง เป็นประธานเปิดการอบรม และมีการ vdo conference ไปยังสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1-12 อีกด้วย


     โอกาสนี้ นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ให้เกียรติมอบนโยบาย การลด คัดแยกขยะมูลฝอยภายในกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคาร 1 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล