ข่าวสารนํ้าบาดาล

ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาลของคณะอนุกรรมการเขต สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 (อุบลราชธานี) ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562

  • อัพเดทวันที่ 12 ก.พ. 62
  • อ่าน 89
  • เผยแพร่โดย ธิราพร ศรีรัตน์
Email

ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาลของคณะอนุกรรมการเขต สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 (อุบลราชธานี) ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562