ข่าวสารนํ้าบาดาล

ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาลของคณะอนุกรรมการเขต สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 5 (นครราชสีมา) ในการประชุมครั้งที่ 13/2562 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562

  • อัพเดทวันที่ 10 พ.ค. 62
  • อ่าน 134
  • เผยแพร่โดย ธิราพร ศรีรัตน์
Email